Thông tin các Dự án - Đề tài KHCN 2017-09-05 08:11:02

1- Mục tiêu: - Hoàn thiện kỹ thuật thâm canh giống lúa ngắn ngày P6ĐB, PC6 tại một số tiểu vùng sinh thái của tỉnh Hải Dương. - Xây dựng được mô hình giống lúa ngắn ngày tại địa bàn tỉnh phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

2- Kết quả:

2.1- Điều tra:

- Năng suất lúa và hệ số sử dụng đất của huyện Gia Lộc và Kim Thành, Tứ Kỳ đã tăng nhanh trong những năm gần đây. Năng suất trung bình của 3 huyện đạt: 58-62 tậ/ha tài Tứ Kỳ; 60-62,5 tậ/ha tại Kim Thành và 60 – 63 tậ/ha tại Gia Lộc.

- Giống lúa chính của địa phương vẫn là Q5 và KD18 chiếm tỉ lệ hơn 25 – 45% diện tích, các giống lúa lai chiếm khoảng 15-35% trong sản xuất, còn các giống lúa thuần khác chiếm tỷ lệ thấp 4,5 – 10%.

- Công thức luân canh chính là 2 lúa – 1 màu chiếm tỷ lệ khá (11-34%) nhưng cũng chỉ tập trung ở một số xã. Công thức 2 lúa – 2 màu chỉ tập trung ở một số xã khu C của Kim Thành và một số xã có truyền thống của Gia Lộc như: Gia Xuyên, Toàn Thắng và Đồng Quang nhưng tỷ lệ khoảng 15 – 17%.

- Cơ cấu mùa vụ ở đây là xuân muộn – màu sớm, rất thuận lợi cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thâm canh tăng vụ.

- Còn khoảng 8-45% chỉ độc canh 2 vụ lúa. Đây là diện tích tiềm năng để tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

- Diện tích cấy các giống lúa cực ngắn ngày rất nhỏ. Đây là cơ hội để đưa các giống cự ngắn vào thay thế tạo cơ hội cho chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

2.2- Kết quả thử nghiệm giống:

Tại các vùng khác nhau (3 vùng) PC6 và P6ĐB có tính thích ứng cao: Năng suất ổn định vụ xuân: Giống lúa PC6 năng suất đạt 53,3 – 56,3 tậ/ha, giống lúa P6ĐB năng suất đạt từ 48,3-50,3 tậ/ha. Vụ mùa: Giống lúa PC6 năng suất đạt từ 49,5-52,5 tậ/ha, giống lúa P6ĐB năng suất đạt từ 56,5 – 58,1 tạ/ha. Khả năng chống chịu sâu bệnh hại khá, chịu nóng tốt, chất lượng gạo khá.

2.3- Kết quả hoàn thiện quy trình:

- Thời vụ gieo:

+ Vụ xuân: PC6 tại Hải Dương có thể được gieo từ 10/1 đến 10/2). Vụ mùa: gieo từ 25/5 – 15/6.

+ Vụ xuân: thời vụ gieo của giống lúa P6ĐB tại Hải Dương từ ngày 15/2 đến 5/3. Vụ mùa gieo 1/6 đến 25/6.

- Mật độ và lượng phân bón:

+ Mật độ gieo cấy và phân bón thích hợp cho năng suất cao, chất lượng hạt giống tốt, đối với giống PC6 mật độ 50 khóm/m2 ở mức phân bón 100N/ha; tỷ lệ N: P2O5:K2O là 1:1:0,7/1 ha.

+ Giống P6ĐB mật độ thích hợp là 60 khóm/m2 ở nền phân 100N tỷ lệ N: P2O5: K2O là 1:1:08/1 ha.

2.4- Kết quả xây dựng mô hình:

- Đã xây dựng được mô hình 50 ha. Năng suất giống P6ĐB vụ xuân 48,3-53,3 tạ/ha, vụ mùa 56,5 – 60,1 tạ/ha, trung bình 57 tạ/ha. Giống PC6 năng suất vụ xuân từ 53,3 – 60,3 tạ/ha, vụ mùa đạt 49,5 – 53,3 tạ/ja

- Đã tổ chức được 2 lớp tập huấn, 2 hội thảo đầu bờ, 1 hội nghị khoa học. Ngoài ra, nông dân còn tự gieo cấy khoảng 150 ha P6ĐB.

3- Khả năng ứng dụng và mở rộng:

- Đề tài được ứng dụng tại tỉnh Hải Dương.

 

Chủ nhiệm đề tài: TS. Hà Văn Nhân - Phó GĐ trung tâm NC và PT lúa thuần  

Thời gian thực hiện: 2010-2011

 

Thêm bình luận


Tin khác

Tiếp thu công nghệ sản xuất giống lúa kháng bạc lá Bắc ưu 253 và Bắc thơm số 7 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (05/09/2017)

Xây dựng mô hình trình diễn giống ổi trắng số 1 tại địa bàn Hải Dương (05/09/2017)

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương (05/09/2017)

Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng mô hình quản lý học sinh trong các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Hải Dương, nghiên cứu trường hợp cụ thể tại trường THCS Lê Quí Đôn, thành phố Hải Dương (31/07/2017)

Xây dựng trang thông tin doanh nghiệp và sản phẩm (31/07/2017)

Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Nếp cái hoa vàng kinh môn” cho sản phẩm gạo nếp cái hoa vàng của huyện Kinh Môn tỉnh hải Dương (31/07/2017)

Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng an toàn về sinh thực phẩm của dịch vụ thực ăn đường phố trên địa bàn tỉnh Hải Dương (31/07/2017)

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dạy môn hóa học thông qua dạy bài tập hóa học cấp THCS tỉnh Hải Dương (31/07/2017)

Thực trạng khiếu kiện đông người trên địa bàn tỉnh Hải Dương và đề xuất các giải pháp của lực lượng công an tham gia giải quyết góp phần giữ vững ổn định chính trị trong tình hình hiện nay (03/07/2017)

Xây dựng mô hình trình diễn sản xuất mở rộng giống cà chua lai F1 HT152, HT160 trên địa bàn huyện Nam Sách (03/07/2017)

Xây dựng mô hình nhân giống và sản xuất khoai tây hàng hóa cho hiệu quả kinh tế cao đối với giống Sinora và Marabel trên địa bàn tỉnh Hải Dương (03/07/2017)

Xây dựng mô hình trình diễn sản xuất giống lúa HD1 và J01 ở một số vùng sinh thái của tỉnh Hải Dương (03/07/2017)

Xây dựng mô hình phát triển chăn nuôi vịt Super M3 đảm bảo an toàn sinh học ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương (03/07/2017)

Ứng dụng các biện pháp kỹ thuật để xây dựng mô hình quản lý sâu bệnh hại vải thiều cho một số địa phương ở Hải Dương (29/05/2017)

Trồng thử nghiệm cây hoa loa kén chịu nhiệt, cây đào Mãn Thiên Hồng tại một số địa phương trên tỉnh Hải Dương (29/05/2017)

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912