Giới thiệu Sở KHCN 2018-05-18 03:14:08

Trong nửa thế kỷ qua, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương đã có những bước tiến vượt bậc, đóng vai trò then chốt, tạo lực đẩy phát triển cho nhiều ngành kinh tế của tỉnh thông qua việc ứng dụng những kết quả tiến bộ khoa học và công nghệ trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải, y tế, giáo dục, an ninh, quốc phòng… Đặc biệt là việc tiếp nhận kỹ thuật tiến bộ, triển khai các chương trình, đề án, đề tài, dự án đưa những thành tựu khoa học và công nghệ mới trong từng giai đoạn lịch sử vào thực tiễn sản xuất đời sống xã hội. Cùng với đó là công tác quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ, quản lý công nghệ, an toàn bức xạ hạt nhân, thanh tra, thông báo và hỏi đáp về rào cản kỹ thuật trong thương mại cũng được đẩy mạnh.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương thành lập từ năm 1968, tiền thân là Ban Khoa học Kỹ thuật Hải Hưng, sau đó đổi tên là Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hải Hưng, đến năm 1994 đổi tên là Sở Khoa học, công nghệ và Môi trường Hải Hưng, từ tháng 7 năm 2003 đổi tên là Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương. Hiện nay tổng số công chức, viên chức và người lao động của Sở KHCN gồm 94 người. Bộ máy gồm các phòng chức năng; 3 đơn vị trực thuộc sở là Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học, Trung tâm Thông tin khoa học-công nghệ và Tin học và 1 đơn vị thuộc Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng).

Từ năm 2008 đến nay có 298 nhiệm vụ khoa học và công nghệ được phê duyệt, trong đó có 151 nhiệm vụ khoa học nông nghiệp; 23 nhiệm vụ khoa học y, dược; 66 nhiệm vụ khoa học kỹ thuật và công nghệ; 45 nhiệm vụ khoa học xã hội và nhân văn, 13 dự án đối ứng trung ương và đối tác. Đơn vị đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu 298 nhiệm vụ KHCN, đạt 100% kế hoạch hằng năm. Công tác quản lý khoa học và công nghệ có nhiều đổi mới,tăng cường ứng dụngvà phát triểncác công nghệ mới, kỹ thuật mới trong sản xuất và đời sống. Quan tâm nghiên cứu các vấn đề khoa học xã hội và khoa học nhân văn, làm luận cứ khoa học cho việc ban hành các chính sách giải quyết các vấn đề bức xúc đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thực hiện khoán kinh phí nhiệm vụ KH&CN đến sản phẩm KH&CN cuối cùng theo kết quả đầu ra đảm bảo tiết kiệm, có hiệu quả. Việc nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện đảm bảo khách quan, chặt chẽ, minh bạch, đúng quy định đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, khả năng mở rộng ứng dụng kết quả nghiên cứu trong thực tiễn.

Trong 10 năm qua, Sở cũng đã tham mưu thẩm định256 dự án đầu tư có giải pháp công nghệ trong xử lý môi trường, sản xuất bao bì nilon tự hủy, vật liệu xây dựng, vật liệu chịu lửa, thức ăn chăn nuôi, da giầy, sản xuất keo, dây cáp điện, sản xuất giấy, thuỷ tinh lỏng, sử dụng hiệu quả tài nguyên, năng lượng, sản xuất rau sạch và nuôi trồng thủy sản... góp phần tích cực vào công tác tham mưu lựa chọn công nghệ mới, công nghệ phù hợp, đảm bảo vệ sinh môi trường của các dự án đầu tư trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt.Sở đã tổ chức cho 79 lượt đơn vị, nhà sáng chế, doanh nghiệp của tỉnh tham gia trưng bày, quảng bá giới thiệu sản phẩm tại các hội trợ Techmart, ASEAN+3, hội chợ quốc tế nông nghiệp, hội chợ làng nghề.Đến nay tỉnh đã xây dựng được 19 nhãn hiệu tập thể như gà đồi Chí Linh, na Chí Linh, nhãn Chí Linh, gạo nếp cái hoa vàng Kinh Môn, sắn dây Kinh Môn, hành Kinh Môn, tỏi Kinh Môn, củ đậu Kim Thành, Ổi Thanh Hà, Bưởi Thanh Hồng- Thanh Hà, rau an toàn Gia Lộc, bánh đa Hội Yên, bánh gai Ninh Giang, giầy da Hoàng Diệu, rươi Tứ Kỳ, cáy Tứ Kỳ, cà rốt Đức Chính, Rau an toàn Gia Xuyên, Rau An toàn Phạm Kha và chỉ dẫn địa lý sản phẩm Vải thiều Thanh Hà. Hỗ trợ cho 79 lượt tổ chức, nhà sáng chế của tỉnh tham gia trưng bày sản phẩm, giới thiệu, quảng bá thương hiệu tại các hội chợ quy mô quốc gia và khu vực.

Từ năm 2011 - 2016 đãlựa chọn được 24 giống lúa mới phù hợp với điều kiện canh tác; 16 giống cây rau, màu để đưa vào cơ cấu cây rau, màu của tỉnh; 7 giống cây ăn quả mới vào cơ cấu cây ăn quả của tỉnh. Một số giống đã được nhân rộng thành các vùng sản xuất hàng hóa hàng chục ha cho giá trị kinh tế caogóp tích cực trong phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh, thực hiện nhanh chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.Một số khoa học kỹ thuật mới đã được ứng dụng thành công trong thực tiễn như công nghệ Jet Grouting để gia cố nền đất yếu bằng trụ đất xi măng trong xây dựng trên địa bàn tỉnh; ứng dụng thành công một số chế phẩm sinh học như Fito - Biomix RR xử lý rác thải đồng ruộng, xử lý rơm rạ dư thừa sau thu hoạch thành phân bón hữu cơ, chế phẩm Biof, EM xử lý đáy và nước ao nuôi thủy sản…Sở KHCN đã hợp tác với Nhật Bản triển khai công nghệ Saibon trong xử lý nước thải sau chăn nuôi quy mô trang trại tập trung.

Từ năm 2013-2017, Sở đã tổ chức xét, công nhận sáng kiến cấp tỉnh cho 446 sáng kiến. Ngoài ra, sở cũng là đơn vị chủ trì kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hoá tại 913 cơ sở, phối hợp với các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng tại 1.092 cơ sở, kiểm tra 481 lượt cơ quan hành chính nhà nước về việc áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008. Trong 10 năm qua, sở đã thực hiện kiểm định được tổng số trên 311.410 phương tiện đo, thử nghiệm trên 5.043 mẫu vật liệu xây dựng, bảo đảm chất lượng các công trình.

Đến nay đã có 100% các cơ sở có thiết bị bức xạ được cấp giấy phép hoạt động. Các nguồn bức xạ và phóng xạ đã được sở theo dõi, quản lý chặt chẽ. Sở đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức 12 khóa đào tạo về an toàn bức xạ cho gần 1.000 lượt học viên là các nhân viên bức xạ tại các cơ sở bức xạ cán bộ quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh; 02 khóa đào tạo an toàn bức xạ cho 71 học viên là người phụ trách an toàn bức xạ tại các cơ sở bức xạ trên địa bàn tỉnh.  Hướng dẫn và thẩm định cấp phép, gia hạn giấy phép cho 239 lượt cơ cở bức xạ có hoạt động bức xạ trong lĩnh vực X-quang y tế. Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho 176 lượt cán bộ phụ trách an toàn bức xạ. Phê duyệt 41 kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở.

Sở phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ và các tổ chức chuyên môn của Trung ương tổ chức 42 lớp tập huấn về sở hữu trí tuệ, đăng ký, khai thác phát triển quyền sở hữu công nghiệp, quản lý, phát triển nhãn hiệu tập thể, thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ, sáng chế và khai thác thông tin sáng chế cho trên 4.500 lượt người là các cán bộ quản lý của các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố; giảng viên, sinh viên của các trường cao đẳng, đại học; đoàn thể, hiệp hội, làng nghề, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; các nhà sáng chế …Hướng dẫn, tư vấn cho 835 lượt doanh nghiệp, cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh về những vấn đề liên quan đến sở hữu công nghiệp và hỗ trợ kinh phí đăng ký xác lập quyền SHCN cho 420 đối tượng, góp phần nâng cao số đơn nộp đăng ký xác lập quyền Sở hữu công nghiệp của tỉnh Hải Dương hàng năm. Trong giai đoạn vừa qua Hải Dương luôn đứng trong Top 10 tỉnh có số đơn đăng ký bảo hộ cao nhất trong cả nước (năm 2016 xếp thứ 8), trong khu vực đồng bằng sông Hồng chỉ đứng sau thành phố Hà Nội.

Từ năm 2008 đến nay, Thanh tra Sở đã chủ trì thực hiện 69 cuộc thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trên các lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sở hữu công nghiệp, nhãn hàng hóa, khoa học và công nghệ, an toàn bức xạ và hạt nhân đối với 787 lượt cơ sở là đối tượng thanh tra. Thông qua các cuộc thanh tra đã phát hiện và xử lý vi phạm hành chính đối với 73 tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính về các lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa, an toàn bức xạ, sở hữu công nghiệp; tổng số tiền phạt vi phạm hành chính đã nộp ngân sách nhà nước là 268.050.000 đồng và tiêu hủy hoặc buộc tiêu hủy nhiều tang vật, tài sản vi phạm hành chính có giá trị khác.

Hoạt động thông tin khoa học và công nghệ của Sở luôn được đổi mới, phát triển, cung cấp các thông tin về khoa học và công nghệ cho các tổ chức, cá nhân, cộng đồng tiếp nhận áp dụng các kỹ thuật tiến bộ mới và sản xuất và đời sống. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương do Sở phát hành luôn chuyển biến tích cực trong việc xây dựng, lập kế hoạch, chủ động đặt tin, bài, ảnh, đảm bảo chất lượng tin bài, đáp ứng nhu cầu thông tin về KH&CN của các độc giả. Ban biên tập tạp chí có 7/7 đồng chí đều đã được cấp thẻ nhà báo, cùng với 95 cộng tác viên trong và ngoài tỉnh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mỗi năm tạp chí xuất bản 06 số, mỗi số 2.000 cuốn được phát hành từ tỉnh đến các xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh, cung cấp kịp thời những thông tin, quy trình kỹ thuật mới, những kết quả nghiên cứu và phát triển khoa học cho cộng đồng.

Trong những năm tới, ngành khoa học và công nghệ Hải Dương tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nông nghiệp bền vững; hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu ứng dụng, tiếp thu, đổi mới công nghệ và áp hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến để nâng cao chất lượng hàng hoá phục vụ nhu cầu xã hội và xuất khẩu; xây dựng và áp dụng các mô hình khoa học và công nghệ để phát triển bền vững kinh tế, xã hội; ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực y dược phục vụ điều trị và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng; ứng dụng khoa học và công nghệ khai thác hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng sinh học, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; ứng dụng khoa học và công nghệ tiết kiệm năng lượng, vật tư, nhiên liệu trong sản xuất công nghiệp của tỉnh; tăng cường nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học nhân văn, nghiên cứu bảo tồn các di sản văn hóa, phát triển các hoạt động dịch vụ... làm cho khoa học và công nghệ thực sự là động lực quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, kinh tế tri thức, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Hải Ninh

 

 

 

 

Thêm bình luận


Tin khác

UBND tỉnh phê duyệt bổ sung các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện năm 2018 (13/06/2018)

Công bố phần mềm chính thống của Quốc gia quét mã vạch Scan and Check (11/06/2018)

Đưa thành tựu khoa học và kỹ thuật vào cuộc sống (19/05/2018)

Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương kỷ niệm 50 năm thành lập 1968 - 2018 (18/05/2018)

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (09/03/2018)

Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh: đề xuất sáng kiến cải tiến nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn (29/01/2018)

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển đã đi thăm một số mô hình sản xuất nông nghiệp tại các huyện Thanh Hà, Gia Lộc. (12/01/2018)

Hoạt động của Ban nữ công Sở Khoa học và Công nghệ trong nhiệm kỳ 2012-2017 (05/10/2017)

Sở Khoa học và Công nghệ hưởng ứng Lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào Miền Trung và ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2017 (05/10/2017)

Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ V (14/09/2017)

Hội thao khối thi đua văn hóa - xã hội năm 2017 (23/08/2017)

Thăm và tặng quà gia đình chính sách nhân Ngày thương binh liệt sĩ (26/07/2017)

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (16/03/2017)

Sở Khoa học và Công nghệ tổng kết năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 (29/01/2017)

Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành khoa học và công nghệ năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 (29/01/2017)

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912